TechEngineering.io
Companies
Categories

Blog posts about Data Mesh

1 post(s)
Newest

Netflix

Data Movement in Netflix Studio via Data Mesh

By Andrew Nguonly, Armando Magalhães, Obi-Ike Nwoke, Shervin Afshar, Sreyashi Das, Tongliang Liu, Wei Liu, Yucheng Zeng

July 26, 2021